background background

Dikrich

Och du wëlls eppes zu Dikrich an an der Nordstad beweegen? 

Du wëlls eng méi nohalteg, gerecht a liewenswäert Gemeng? Wann’s du Loscht hues eis kennen ze léieren, oder en Deel vun eiser Ekipp ze ginn, da mell dech! dikrich@greng.lu

Wichteg Themen fir eis sin: Mobilitéit a Velo, Wunnen, Liewen a Schaffen ouni gerenns, gudden Emgank mat Natur an Ressourcen … mir brauchen deng Iddien!